99er lai Pháp – Việt: Xinh không trộn lẫn, biết 4 thứ tiếng và đang du học trường tốt nhất Canada

99er lai Pháp - Việt: Xinh không trộn lẫn, biết 4 thứ tiếng và đang du học trường tốt nhất Canada 4

Linh Gastel cảm thấy may mắn khi là con lai. Cô bạn sớm được tiếp xúc với hai nền văn hóa khác nhau trong cùng một mái nhà, có cơ hội khám phá nhiều thứ hơn, phát triển về mặt ngôn ngữ từ nhỏ. Linh Gastel Những bạn trẻ có bố là người nước ngoài, […]

Continue reading