Hành trình từ con gái người lao công đến với học bổng du học đại học Harvard

Hành trình từ con gái người lao công đến với học bổng du học đại học Harvard 2

Du học là ước mơ của không ít bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên, mơ là một chuyện còn có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Những rào cản về học vấn, ngoại ngữ… đặc biệt là kinh tế luôn là gánh nặng không hề nhỏ. Vượt qua tất cả, câu chuyện […]

Continue reading