Làm việc hiệu quả với kỹ năng quản lý thời gian

Việc quan trọng nhất của kỹ năng quản lý thời gian chính là lập kế hoạch. Tuy nhiên, hoạch định cho mình thứ tự công việc đòi hỏi nhiều nguyên tắc. Bài viết này gửi đến bạn cách lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu theo nguyên tắc SMART để có thể làm việc hiệu quả hơn.

Kỹ năng quản lý thời gian: Lập kế hoạch

Khi tìm hiểu về kỹ năng quản lý thời gian, lời khuyên hữu ích nhất dành cho bạn là lập kế hoạch. Bạn có thể chỉ mất khoảng 15 phút mỗi ngày nhưng hiệu quả của kế hoạch đó khiến bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi luôn biết mình cần làm gì sắp tới. Tư duy của bạn sẽ có hệ thống hơn và có thể tiên liệu những tình huống bất ngờ. Cùng với đó, kỹ năng quản lý thời gian qua việc lập kế hoạch giúp bạn biết phối hợp các nguồn lực hữu hiệu, tập trung vào các mục tiêu và sẵn sàng ứng phó với mọi sự thay đổi.

5 lời khuyên của giáo sư Donald E. Watmore để bạn thực hiện kỹ năng quản lý thời gian khi lập kế hoạch:

  • Lên kế hoạch vào buổi tối
  • Phải viết ra giấy
  • Hãy tính đến hai loại công việc: phải và muốn – một bên là trách nhiệm, một bên là nhu cầu
  • Lập một kế hoạch quá tải
  • Xác định ưu tiên


Ảnh: Nguyên tắc SMART của kỹ năng quản lý thời gian

Nguyên tắc SMART của kỹ năng quản lý thời gian

Nguyên tắc SMART của kỹ năng quản lý thời gian định hướng cho bạn những mục tiêu sắp tới của mình. Nó giống như phương pháp lập kế hoạch, tuy nhiên, nguyên tắc SMART dành cho những mục tiêu có thời hạn dài hơn.

  • S (Specific): Cụ thể, rõ ràng
  • M (Measurable): Đo đếm được
  • A (Achievable): Có thể đạt được
  • R (Relevant): Liên quan, thực tế
  • T (Time bound): Thời gian để đạt được

Khi đặt ra các mục tiêu, bạn nên tuân theo nguyên tắc SMART của kỹ năng quản lý thời gian. Những mục tiêu mang tính khả thi, có thời gian rõ ràng sẽ giúp bạn làm chủ được thời gian và công việc của mình. Từ đó, bạn sẽ luôn tập trung nhắm đến đích phía trước mà không hề xao nhãng hoặc từ bỏ ngang.

Biết cách lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu theo nguyên tắc SMART của kỹ năng quản lý thời gian, bạn đã có trong tay chìa khoá của cánh cửa thành công. Thời gian vốn quý, biết kỹ năng quản lý thời gian sẽ giúp bạn tận dụng được nó để làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống.

Post Comment