Kỹ năng mềm là một trong nhiều tiêu chí đánh giá ứng viên của nhà tuyển dụng. Sinh viên hãy sớm trau dồi những kỹ năng phát triển bản thân để có công việc tốt trong tương lai.