Định hướng cuộc đời bằng kỹ năng lập kế hoạch

Mỗi sáng thức dậy, bạn có những công việc để tiến đến mục tiêu của mình, hẳn cuộc đời sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Với 4 bước, bạn đã có một bản kế hoạch để định hướng cuộc đời…