Đến với thành công bằng kỹ năng lãnh đạo

Thăng tiến trong công việc đánh giá mức độ thành công của bạn. Nhưng ở trên một vị trí cao, như lãnh đạo người khác, bạn cũng cần học hỏi thêm kỹ năng lãnh đạo để chuyên nghiệp và xứng…

Động lực làm việc của nhân viên phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng lãnh đạo của sếp. Nhà lãnh đạo nên trau dồi kỹ năng này để mối quan hệ sếp - nhân viên luôn tốt, đạt hiệu quả…