Tạo ấn tượng bằng kỹ năng thuyết trình

Thuyết trình không đơn giản chỉ là nói và trình bày thông tin. Hiệu quả của bài thuyết trình phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng thuyết trình của bạn. Bài viết này lưu ý cho bạn những điều cần…

Với ma trận của kỹ năng quản lý thời gian, bạn sẽ biết cách ưu tiên các quan việc quan trọng - khẩn cấp để công việc của bạn đạt hiệu quả cao hơn.

Kỹ năng sống là một trong những tiêu chí đánh giá ứng viên của nhà tuyển dụng. Tích cực trau dồi kỹ năng sống, bạn đang đến gần với một công việc tốt.

Việc phát triển kỹ năng làm việc nhóm là một nhu cầu tất yếu của mọi người giữa môi trường học tập và làm việc năng động. Hãy chủ động rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm để trở nên…