Dù với vai trò là người nói hay người nghe, kỹ năng giao tiếp giúp bạn để lại ấn tượng trong cuộc trò chuyện. Bài viết này lưu ý cho bạn 2 vấn đề cơ bản để nắm bắt và…