Biết cách phát triển kỹ năng đàm phán, tức là bạn đã tìm ra con đường đi đến thành công. Nhưng trước hết, bạn cần nắm bắt được vấn đề cộng sinh mà bài viết này giới thiệu để mỗi lần thương thuyết là mỗi lần bạn thuyết phục được đối phương bằng kỹ năng đàm phán.

Vấn đề cộng sinh của kỹ năng đàm phán

Đàm phán, thương thuyết là những từ được nhắc rất thường xuyên, trong bất kỳ môi trường nào. Nói một cách nôm na, đàm phán là thuyết phục người khác để đi đến quyết định. Tuy nhiên, để thuyết phục người khác không hề dễ dàng. Và lúc này, bạn rất cần đến kỹ năng đàm phán.

Kỹ năng đàm phán giúp bạn biết cách trình bày vấn đề, có được sự tin tưởng của người khác để cả hai bên cùng ra quyết định hợp ý. Từ đây, vấn đề cộng sinh của kỹ năng đàm phán đặc biệt được quan tâm, bởi nó là một trong những yếu tố để mọi người cùng hợp tác. Vấn đề cộng sinh của kỹ năng đàm phán đảm bảo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Tức là, trong một trường hợp nào đó yêu cầu bạn phải thuyết phục được người khác, trước hết, bạn phải cho họ thấy họ sẽ được lợi thế nào. Lợi ích của cả hai bên được đặt lên hàng đầu và kỹ năng đàm phán được phát huy tối đa khi chú ý đến vấn đề cộng sinh này.

Dùng kỹ năng đàm phán để thương thuyết thành công

Nắm được vấn đề cộng sinh, bạn đang dần biết cách cải thiện kỹ năng đàm phán của mình. Tuy nhiên, trước nhất bạn phải biết cách hài hoà lợi ích đôi bên thế nào, để tạo ra lợi ích cho mình và chí ít không ảnh hưởng nhiều đến đối phương.

Hiểu tâm lý đối phương: Người xưa có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” – khi bạn tinh tế nắm bắt được suy nghĩ đối phương, bạn sẽ biết cách thoả mãn những yêu cầu của họ. Kỹ năng đàm phán giúp bạn dự tính được những tình huống bất ngờ mà đối phương đặt ra để bạn không lúng túng, tạo được sự tin tưởng nhất định để họ ra quyết định.

Biết vị trí chính mình: Ngoài hiểu đối phương, bạn cũng phải biết được vị trí của mình để biết cách ứng xử phù hợp, như “mềm nắm rắn buông” chẳng hạn. Ví dụ, trong trường hợp vị thế của bạn quan trong hơn, lợi ích có thể được chia 60/40. Ở đây, kỹ năng đàm phán không chỉ giúp bạn thương thuyết thành công mà còn đem lại hiệu quả cao cho công việc của bạn.

Nắm bắt được vấn đề cộng sinh cơ bản nhất của kỹ năng đàm phán, bạn sẽ không gặp nhiều trở ngại khi phải thuyết phục một ai đó ra quyết định đúng ý mình. Hiểu được tâm lý đối phương và biết vị trí của mình, bạn sẽ biết cách vận dụng kỹ năng đàm phán để chủ động trong mọi tình huống và trở nên thành công.