Sẵn sàng du học – Laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, tất cả những thiết bị bạn đang sử dụng để đọc bài báo này đều được vận hành dựa trên cơ sở chuyên môn, lý thuyết và kỹ năng từ một ngành học tên là Computer Science – Khoa học máy tính (CS).

ssdh-sinh-vien1

Khoa học máy tính là gì?

Một cách dễ hiểu thì khoa học máy tính là ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết của thông tin và tính toán, sử dụng cách tiếp cận khoa học và thực tiễn để thực hiện và áp dụng cơ sở này.

Khoa học máy tính được nhiều chuyên gia coi là khoa học cơ bản – làm cơ sở cho kiến ​​thức và thành tựu khác. Nghiên cứu về khoa học máy tính liên quan đến việc nghiên cứu các quy trình có phương pháp (như các thuật toán) một cách có hệ thống để hỗ trợ việc mua bán sáp nhập, đại diện, xử lý, lưu trữ, truyền thông và truy cập thông tin.

Một số trường đại học trên thế giới có thể sử dụng Khoa học máy tính (CS) như một thuật ngữ bao hàm các lĩnh vực chuyên môn và nghề nghiệp khác cùng liên quan đến máy tính và công nghệ. Thuật ngữ khoa học máy tính cũng được sử dụng để chỉ ngành công nghệ thông tin (CNTT). Hãy đảm bảo kiểm tra chặt chẽ chi tiết khóa học của trường đại học bạn đã chọn.

Ngành CS yêu cầu những gì?

Toán học sẽ là yêu cầu hàng đầu của ngành này, và một số trường cũng có thể yêu cầu cả vật lý. Ngoài ra một nền tảng về tâm lí học và xã hội học cũng sẽ giúp mở rộng việc nghiên cứu của bạn nhờ hiểu biết về cách con người xử lí thông tin ra sao.

Bạn không được yêu cầu phải học KHMT bài bản trước khi nộp đơn vào ngành này ở bậc đại học, tuy nhiên, bạn nên học trước một ngôn ngữ lập trình để hiểu rõ hơn về những gì liên quan. Trong khi các ngôn ngữ mới bắt đầu được chấp nhận phổ biến bao gồm Python và C ++, Haskell, Java và Pascal đều là những ngôn ngữ mà bạn có thể gặp trong quá trình học tập. Một số trường cung cấp các khóa học kép, trong đó khoa học máy tính được nghiên cứu cùng với các môn như toán học, kỹ thuật và máy tính.

Một số lĩnh vực của ngành Khoa học máy tính

Lý thuyết ngôn ngữ lập trình – Programming language theory

Lập trình là một lĩnh vực liên ngành, kết hợp toán học, kỹ thuật phần mềm và ngôn ngữ học. Lý thuyết ngôn ngữ lập trình xoay quanh tìm hiểu về thiết kế, thực hiện, phân tích, mô tả và phân loại các ngôn ngữ lập trình và các tính năng riêng của chúng.

Đồ họa máy tính – Computer graphics

Đồ họa máy tính bao gồm sử dụng máy tính để tạo ra các hình ảnh tĩnh hoặc động 2 hoặc 3 chiều bằng phần cứng và phần mềm đồ họa chuyên dụng. Với các công ty khai thác sử dụng nhiều xu hướng như 'gamification', nhu cầu nhân lực ngành khoa học máy tính với kiến thức tiên tiến về đồ hoạ máy tính chưa bao giờ lớn hơn.

Tương tác người-máy – Human computer interaction

Nghiên cứu phương pháp làm cho máy tính và sự tính toán của chúng trở nên hữu dụng, có thể tiếp cận và sử dụng bởi bất cứ ai trên thế giới là người dùng, bao gồm cả việc nghiên cứu và thiết kế giao diện người dùng.

Trí tuệ nhân tạo – Artificial intelligence (AI)

AI liên quan đến việc tự động hoá các công việc (như các công việc đánh giá và tiên đoán) trong các ứng dụng máy tính liên quan đến dữ liệu thực tế phức tạp – sử dụng thành công AI theo cách này có thể đóng vai trò như một thay thế khả thi cho con người làm các công việc tương tự.

Giải thuật và cấu trúc dữ liệu – Algorithms and data structures

Algorithms là một thủ tục từng bước để tính toán, được sử dụng trong xử lý dữ liệu và lý luận tự động – điều này tạo ra một kết quả đầu ra thường có thể đoán trước được. Data structures cung cấp cách để lưu trữ và tổ chức dữ liệu trong máy tính để sử dụng hiệu quả – các loại cấu trúc dữ liệu khác nhau phù hợp với các loại ứng dụng khác nhau và có thể chuyên về các tác vụ cụ thể.

ssdh-sinh-vien

Làm gì sau khi tốt nghiệp ngành CS?

IT consultant – Chuyên gia tư vấn CNTT

Làm việc với khách hàng, tư vấn viên CNTT cung cấp tư vấn về quy hoạch, thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của khách hàng, vượt qua các vấn đề hoặc cải thiện cấu trúc và hiệu quả của hệ thống CNTT. Bạn cũng có thể tham gia vào việc bán hàng và phát triển kinh doanh, xác định khách hàng tiềm năng và duy trì các mối quan hệ kinh doanh tốt.

Information systems manager – Quản lý hệ thống thông tin

Tương tự với một chuyên gia tư vấn CNTT, một người quản lý hệ thống thông tin thường làm full-time, chịu trách nhiệm về việc vận hành hệ thống máy tính trong công ty một cách an toàn và hiệu quả.

Database administrator – Quản lý cơ sở dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) chịu trách nhiệm sử dụng, phát triển và duy trì hiệu suất, tính toàn vẹn và bảo mật của một cơ sở dữ liệu trên máy vi tính một cách chính xác và an toàn.

Multimedia programmer – Lập trình đa phương tiện

Một lập trình viên đa phương tiện chịu trách nhiệm thiết kế và tạo ra các sản phẩm máy tính đa phương tiện, đảm bảo chúng có chức năng và duy trì độ trung thực của một đặc điểm kỹ thuật của nhà thiết kế.

Top các trường hàng đầu thế giới đào tạo ngành Khoa học máy tính

Đứng đầu danh sách là các trường Hoa Kì như MIT, Stanford, Harvard,… bên cạnh đó cũng có các trường của vương quốc Anh. Xem thêm về bảng xếp hạng của QS tại đây.

Người dịch: Hải Yến (SSDH)

Sẵn sàn du học – Học gì ở đâu

')}