Học bổng Tiến sĩ Pháp năm 2017 ngành Khoa học Dân số

Năm 2017, Viện Nghiên cứu Dân số Pháp (INED) trao học bổng tiến sĩ cho sinh viên quốc tế. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Thông tin về học bổng Tiến sĩ Pháp năm 2017

Học bổng Tiến sĩ Pháp được trao trong giai đoạn từ 1 đến 3 năm bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2017. Theo Viện nghiên cứ Dân số Pháp (INED), mục đích duy nhất của học bổng là hỗ trợ những ứng viên không có khả năng chi trả cho nghiên cứu của họ.

hoc-bong-tien-si-phap

Đơn vị cấp học bổng Tiến sĩ Pháp là INED

Các nhiệm vụ của INED là nghiên cứu các quần thể dân cư của Pháp và các nước khác để đảm bảo phổ biến rộng rãi kiến ​​thức đó. Tức là những kết quả thu được thông qua nghiên cứu.

Bậc học: Ứng viên theo học chương trình Tiến sĩ.

Giá trị học bổng: INED chào đón các nhà nghiên cứu trẻ trên cơ sở hai nguyên tắc chính. Thứ nhất, nhà nghiên cứu trẻ đang là chuyên gia nghiên cứu. Có nghĩa là hoạt động nghiên cứu của họ được trả như một phần của hợp đồng lao động (cung cấp quyền được hưởng an sinh xã hội, nghỉ lễ có lương và nghỉ ốm). Thứ hai, các nhà nghiên cứu trẻ đang trong quá trình được đào tạo và nghiên cứu của họ là một phần của dự án thực thụ. Như vậy, họ nhận được sự hỗ trợ cá nhân và cố vấn từ một nhà nghiên cứu INED. Các nhà nghiên cứu cố vấn sẽ giúp các nhà nghiên cứu trẻ tuổi nâng cao kỹ năng nghiên cứu của họ trong thời gian lưu trú tại INED.

hoc-bong-tien-si-phap

Học bổng tiến sĩ Pháp sẽ đưa bạn đến đất nước của tháp Eiffel

Số lượng học bổng Tiến sĩ Pháp: Từ 3 đến 4

Học bổng có thể được thực hiện ở Pháp và ở nước ngoài.

hoc-bong-tien-si-phap

Học bổng cho phép bạn học tập ngoài Pháp

Điều kiện ứng tuyển học bổng Tiến sĩ Pháp

Ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau đây để đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng Tiến sĩ Pháp lần này:

  • Ứng viên phải có bằng Thạc sĩ (M2) hoặc tương, ủ điều kiện để được nhận vào chương trình Tiến sĩ tại một trường đại học của Pháp hoặc nước ngoài.
  • Ứng viên phải ghi danh theo học (nhập học lần đầu) trong một chương trình Tiến sĩ tại một trường đại học nước Pháp hoặc nước ngoài cho năm học 2017-2018.
  • Ứng viên phải có được sự hỗ trợ của ít nhất 2 người cố vấn, bao gồm người cố vấn luận án của họ. Ít nhất một trong các cố vấn phải là một nhà nghiên cứu INED.
  • Không có tiêu chí về tuổi tác hoặc quốc tịch.

Cách Nộp Đơn: nộp đơn trực tuyến. Hồ sơ bao gồm: Lý lịch, một lá thư giới thiệu, dự án luận án (không quá 5 trang).

hoc-bong-tien-si-phap

Cả thế giới đang mở ra trước mắt bạn

Trong đó, bản tuyên bố dự án sẽ được người nộp đơn soạn thảo với sự cộng tác chặt chẽ với các cố vấn và bao gồm những điều sau đây: Bối cảnh khoa học của chủ đề luận án, mục tiêu nghiên cứu và giả thuyết, phương pháp, các kết quả chính dự kiến, kế hoạch làm việc và tiến độ, đánh giá rủi ro nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, báo cáo của luận án thạc sĩ, bảng điểm.

Hạn chót nộp đơn ứng tuyển học bổng Tiến sĩ Pháp 2017 là ngày 4 tháng 5 năm 2017.

Nếu bạn có ước mơ du học, đừng quên tham khảo thông tin học bổng du học Anh, Mỹ, Úc, New Zealand tại Thông tin du học 24h! Chúc bạn ứng tuyển học bổng Tiến sĩ Pháp thành công!