Các bộ của chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh chương trình học bổng cho sinh viên nước ngoài. Hiện nay, bộ giáo dục, bộ của văn hóa, thể thao & du lịch, và bộ ngoại giao và thương mại đã đưa ra rất nhiều học bổng du học cho sinh viên quốc tế.

Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc (KGSP) là một học bổng khoa học được tài trợ và quản lý bởi viện giáo dục tế (NIIED), một chi nhánh của bộ giáo dục Hàn Quốc. Học bổng này cung cấp cho các học viên kinh phí và cơ hội để theo học đại học hoặc sau đại học, nghiên cứu cấp cao tại Hàn Quốc sau khi hoàn thành 1 năm học chuyên sâu tiếng Hàn. Hơn 3000 sinh viên đến từ 148 quốc gia đã hoàn thành chương trình học bổng du học của NIIED.

Nhiều học bổng du học Hàn Quốc được cấp của chính phủ Hàn

Mục tiêu chung của chương trình tài trợ học bổng tại Hàn Quốc

Các nhà tài trợ cung cấp chương trình học bổng cho học sinh thường với một số mục tiêu chính là:

  • Trao giải thưởng cho những sinh viên xuất sắc nhất trong học tập
  • Đẩy mạnh nghiên cứu học tập và thực hành tại Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học
  • Hỗ trợ và phát triển các tài năng đặc biệt hoặc kỹ thuật chuyên ngành.
  • Bồi dưỡng chương trình giáo dục, trao đổi sinh viên với các trường khu vực Châu á và trên thế giới.
  • Giảm bớt gánh nặng tài chính cho các học sinh và nghiên cứu sinh theo học.

Kể từ tháng bảy 2012, NIIED mở ra trung tâm tư vấn cho sinh viên nước ngoài, cung cấp các thông tin khác nhau liên quan đến Hàn Quốc và các chương trình học bổng áp dụng cho sinh viên quốc tế.

Mỗi một chương trình học bổng Hàn Quốc đều có những yêu cầu khác nhau mà ứng viên cần phải đáp ứng và thỏa mãn

Học bổng chính phủ

Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc (KGSP)

Thông qua “Viện giáo dục phát triển quốc tế” (NIIED), bộ giáo dục, khoa học và công nghệ Hàn Quốc cung cấp những chương trình học bổng lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc, “Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc” (KGSP). Hơn 200 sinh viên quốc tế nhận được hỗ trợ tài chính hàng năm. Hai chương trình đang thực hiện là học bổng cho sinh viên đại học và học bổng cho sinh viên tốt nghiệp.

Học bổng du học Hàn Quốc toàn cầu(GKS)

Chương trình có tên gọi “Học bổng du học toàn cầu” (GKS) dự định để hỗ trợ sinh viên quốc tế xuất sắc từ các nước đang phát triển. Do đó, nó giới hạn tài trợ tùy thuộc vào mối quan hệ với các nước, trừ học sinh các nước Mỹ, khu vực Châu Âu (ngoại trừ Ukraina) và châu Phi.

Học bổng du học Hàn Quốc toàn cầu(GKS) để hỗ trợ sinh viên quốc tế xuất sắc

Quỹ Học bổng hỗ trợ sinh viên theo học tại Hàn Quốc (KOSAF)

Chương trình học bổng dành cho sinh viên theo học tại Hàn Quốc (KOSAF) quản lý các chương trình viện trợ cho sinh viên được hỗ trợ từ chính phủ dựa trên nhu cầu tài trợ, bằng khen học bổng và chương trình công. Quỹ hỗ trợ sinh viên Hàn Quốc được thành lập theo luật pháp Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 5 năm 2009 (luật số 9415 6 tháng 2 năm 2009). KOSAF phối hợp chặt chẽ cùng với bộ giáo dục.

Học bổng công ty

Học bổng Samsung

Samsung cung cấp hai suất học bổng khác nhau:

  • “Học bổng Samsung”. Trước đây được gọi là “The Samsung Lee Kun Hee học bổng dự bị”, và được thành lập vào năm 2002. Học bổng Samsung cung cấp hỗ trợ tài chính, khuyến khích và cơ hội cho sinh viên Hàn Quốc có năng khiếu theo đuổi giáo dục cao học ở nước ngoài.

Học bổng Samsung toàn cầu khi du học Hàn Quốc

  • Mặt khác, công ty Samsung cung cấp chương trình học bổng du học toàn cầu (Samsung GSP), trong đó cung cấp các cơ hội tương tự cho các học viên tài năng trên thế giới quan tâm đến việc lấy bằng Thạc sĩ về khoa học kỹ thuật hoặc MBA tại Hàn Quốc.

Học bổng của tổ chức tư nhân

Cả hai quỹ học bổng nền tảng Hàn Quốc (KF) và Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc (KRF) cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế và Hàn Quốc chủ yếu là cho hệ sau đại học. Quỹ học bổng KF chủ yếu là thúc đẩy học sinh trong các môn học liên quan đến Hàn Quốc như ngôn ngữ và văn hóa, trong khi KRF tập trung mạnh mẽ về tài trợ cho các học viên đang nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Nhưng KRF cũng cung cấp học bổng đặc biệt cho các sinh viên Hàn Quốc với các chuyên ngành nông nghiệp và một số chuyên ngành đại học được chọn khác.

Ngoài ra còn có “Quỹ học bồng cho nhà lãnh đạo tương lai” (KOSFFL) cung cấp học bổng du học cho các sinh viên nước ngoài muốn du học hệ sau đại học tại Hàn Quốc. Học bổng chủ yếu tập trung dành cho các sinh viên khu vực Châu Á, các nước Mỹ Latinh và châu Phi.

Học bổng cho các sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á

Hàn Quốc cũng dành rất nhiều suất học bổng cho các sinh viên khu vực ASEAN. Đa số chúng được liệt kê trên trang web của mạng lưới đại học ASEAN (AUN). Nếu bạn có nhu cầu du học Hàn Quốc, có thể tham khảo thêm thông tin về học bổng du học tại đất nước này trên website của Học Viện Kinh Tế Sáng Tạo