Việc phát triển kỹ năng làm việc nhóm là một nhu cầu tất yếu của mọi người giữa môi trường học tập và làm việc năng động. Hãy chủ động rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm để trở nên…

Động lực làm việc của nhân viên phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng lãnh đạo của sếp. Nhà lãnh đạo nên trau dồi kỹ năng này để mối quan hệ sếp - nhân viên luôn tốt, đạt hiệu quả…

Dù với vai trò là người nói hay người nghe, kỹ năng giao tiếp giúp bạn để lại ấn tượng trong cuộc trò chuyện. Bài viết này lưu ý cho bạn 2 vấn đề cơ bản để nắm bắt và…