Nhiều du học sinh nhập viện vì cái lạnh ở các nước Âu – Mỹ

Nhiều du học sinh nhập viện vì cái lạnh ở các nước Âu – Mỹ

Là một du học sinh xa nhà, điều bạn lo ngại nhất là gì? Những khó khăn, những thử thách hay những yêu cầu khắc khe ở nước bạn về văn hóa, lối sống? Tất cả những điều đó chưa là gì so với thời tiết băng giá mà rất nhiều du học sinh Việt […]

Continue reading